Någon Att Tala Med

Någon Att Tala Med

Någon Att Tala Med var en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som bedrev en telefonjour i Göteborg. De som satt i deras jour var volontärer som genomgått en intern utbildning.

Den som ringde kunde vara anonym och de som svarar hade givetvis tystnadsplikt.

Många samtal handlade om ensamhet, sorg, sjukdom eller relationsproblem men det kunde lika gärna handla om att man bara ville prata en stund om små vardagliga ting. Ingen fråga var för liten att tala med dem om.

Telefonjouren var bemannad på vardagskvällar kl. 18-22. Under sommarperioden hade de däremot inte öppet alla kvällar